Sjöfröken återuppstår

Fredrik Leijonhufvud är båtbyggare och sedan 2020 doktorand i hantverksvetenskap vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Fredrik håller nu på att bygga en replik på vår mellanöka Sjöfröken för att få underlag till sin doktorsavhandling. Följ hans landvinningar på bloggen Båtbyggarkonst.