Arbetsdagar

Fredag 21 december.
Extra arbetspass. Kaj, Calle och James åkte ut med Möjabåten. De slipade ner dubben så den gick ner i det borrade hålet och kunde kilas fast. Sista stolpen på plats samt sidoreglar och takreglar. Slut för iår.

Söndag   9 december.
Disigt och sex grader varmt.
Vi fortsatte med båtskjulet.  Ytterligare stolpar kom upp samt längsgående bärlinor och tvärreglar. För att få fast stolpen i ena hörnet närmast berget fick vi  borra hål för dubb. Dubben monteras nästa gång.
Ingemar bjöd på hemlagad glödd baserad på  egna äppelmusten spetsad med kryddor och konjak.

Onsdag 28 november
Extra arbetspass. - 11 på morgonen med kölddimmor. Senare på dagen strålande vaker solig vinterdag
Ytterliggare två plintar kom på plats. Arbtet fortsatte med resning av stolpar.
Kaj, Calle och James
 

Söndagen 11 november.
Lätt duggregn/dis.
Vi började med skjulet till Södermans  Storöka.  Fem betongplintar kom på plats, återstår tre  eller två. I ena hörnan går berget i dagen så vi får borra  för stolpdubben.  Vi la upp virke. Åke räddade mer från teatern.
Täckningarna på Tonfisken och Björnholmaren förbättrades, så att snön "rinner" av.
Dagen avslutades med att James traditionsenligt bjöd på våfflor. Chatine brukar duka snyggare..

Söndagen 14 oktober.
Brittsommar. Vi kunde inleda dagen som alltid med fika, denna gång på krogens bryggservering.
Vi rodde över Harald till Ängsholmen för långtidsförvaring.
Öns  teater revs. Vi passade på att ta hand och virke och takplåtar.
Svartens bordbyte klart. Sist nitades laskbrickorna fast av Ingemar och James.
Vi justerade vintertäckningarna och slutförde vinterkonserveringen av utombordaren.

Lördag 22 september.
När vi klev av Waxholmsbåten möttes vi av ett veritabelt skyfall. Ganska snart klarnade sen upp och det blev en solig dag. Effektivt arbete- alla båtar täcktes. Klara Hedelin togs upp. Väna kvar i sjön för eventuell rodd till Ängsholmen nästa arbetsdag. Storökans utombordare vinterförvarades.  Dagen avslutades med  Arbetslagets mästerskap i Äppelboule.  Ulf segrare som slog Calle i finalen.

Fredag 21 september. Upptagning.
Kulen höstdag passar bra som upptagningsdag. Vi tog upp STORÖKAN, GUSTAFVA, LILLEMOR och TORA med kran och med hjälp av Kent. Chatrine dammsög alla övriga båtar som vändes.

Söndag 3 september. Säsongsavslutning på Fjäderholmarna.
Meningen var , att säsongen skulle avslutas 2 september. Nu ville krogarna förlänga öppethållandet september ut. Vi avslutade dock med sedvanlig lunch som Chatrine dukade upp. Innan dess förberedde vi inför upptagningen genom att ta ur barlast och durkar samt masta av. Timo färdigställde Svartens roder och Ingemar fortsatte med tillpassningen av laskbrickor till Svartens bordbyte.
Tack till Anita och Ulf som har hållt öppet hela säsongen.
Arbetslaget kommer ha öppet i Kruthuset tom 16 september.

Torsdag 14 juni.
Svartens bord på plats.  Med hjälp av skruv och mutter kunde bordet slutligen komma på plats och dras ihop med över-och underliggande bord. Växelvis ihopdragning och nitning. Nu återstår endast att få dit laskbrickorna.
Bra jobb av Ingemar och James.

Lördag 26 maj.
Startsvårigheter på den "nya" Evenruden. Andreas lossade en kärvande nålventil.  Andreas bytte tidigare impeller så nu skall  motorn vara som ny.
Fönster och dörr till kruthuset blev ommålade.

Torsdag 24 maj.
Det nya bordet på Svarten kom på plats efter idogt tillpassande av Ingemar och James. Nu återstår "endast" nitning.
Durkar i samtliga båtar. Klara Hedelin fick vitmålade tofter.
 

Extra arbete under senare delen av maj.
Chatrine var ute och oljade durkar.
James limmade lusningen på Klara Hedelins mastbetta. Klara Hedelin sjösattes sen av Calle, Kaj och James.
Kaj monterade nya lysrör i verkstaden.
Ingemar och James fortsatte med bordbytet på Svarten.

Arbetsdag lördagen 5 maj.
Årets första sommardag.  Alla båter håller tätt. Storökan fick sin ballast. Borden under gareringen fick sig en extra strykning innan garnering monterades och durkarna lades i. Slutligen påmastning..
Slipen renoverades. Klara Hedelin tätades och ytbehandlades invändigt  under överinseende av Simon och John (andrakursare på Skeppsholmens Båtbyggarskola) Simon och John var klara med bygget av sin skeppsbåt och passade på att turista Roddsumpen Klara Hedelin klar för sjösättning senare i veckan.

Arbetsdag söndagen 22 april.
Fortsatt fint väder. Båtarna länspumpades, lite Ettankomplettering på Gustafva. Båtarna flöt bra, men behöver nog ytteriggare någon dag i marvatten. Uppstädning och iordningställande inför säsongsöppning nästa lördag 28 april.  Några båtar kvar att sjösätta; Klara Hedelin, Väna och eventuellt Harald.

Arbetsdag lördagen 21 april.
Soligt och nästan för varmt. Vi sjösatte Storökan, Gustafva, Lillemor och Tora. Den nya båtvagnen gjorde succé.  Styrningen fungerade perfekt. Kent assisterade med trucken. Andreas med Pansarkryssaren drog Gustafva, när han inte var upptagen med att skjutsa strandsatta turister till Nacka Strand. Täckningar togs av. Ingemar hade införskaffat en basningsutrustning, egentligen avsedd för tapetborttagning. Bordet till Svarten basades och sattes i spänn i en mall.

Arbetsdag torsdagen 19 april.
Extra arbetsdag för att få klart båtupptagningsvagnen.  Kaj och Åke monterade styranordningen. Vagen provdrogs med lämplig last. Chatrine vitströk översta bordet på Väna samt lagade Vänas aktertoft. James tätade på sedvanligt sätt Gustafva med Ettan. I övrigt förberedelser för sjösättning.
Varmt och soligt. 

Arbetsdag söndagen 8 april.
Vårvärme, vi kunde äta lunch ute.
Full aktivitet med fortsatt arbete med bordbyte Svarten. Bordet basades med linolja och värmepistol och sattes i spänn. Nytt roder till Svarten med nya roderbeslag tillverkade Smedjan Skeppsholmen.  Alla båtar bottenmålade och tjärade och klara för sjösättning 21 april.

Arbetsdag lördagen 10 mars.
Minus 3, dis och dimma.
Spantförstäckningar monterades på Svarten. Tillpassning av nya bordet påbörjades.  Bordet skall förhoppningsvis kunna pressas på plats utan basning.
Storökan, Gustafva och Lillemor oljades invändigt.
Fortsatt arbete med båtvagnen; bakhjulen låstes och styranordning för framhjulen påbörjades. 

Arbetsdag lördagen 10 februari.
På morgonen minusgrader, mitt på dagen noll. Tunt snötäcke.
Andreas kom med Pasarkryssaren från Vaxholm. Han fick ägna sig åt isbrytning för att komma in till bryggan.
Kaj, Åke och Andreas fortsatte med båtvagnen.
Ingemar och James tillverkade efter mallning ytterligare en spantförsträrkning och förberedde fastbultning av den första spantförsträrkningen.
Mats rensade våghål på Storökan med ny vinkelborr, skrapade och oljade under garneringen.

Arbetsdag lördagen 13 januari.
Nollgradigt , vindstilla, ingen snö.
Vi fortsatte med bordbyte på Svarten. Ytterligare en bit av bordet togs bort och ett spant började förstärkas. Nye medlemen Ingemar tillförde kunskap och färdighet.
Garneringen på Storökan togs bort med visst besvär. Behövligt; fukt i landen.
Andreas och Kaj tillverkade en ny båtupptagningsvagn.
Hemfärd med Agantyr. 

                      2018

Arbetsdag söndagen 10 december.
Nollgradigt och klart.
James och ny medlemen Per-Erik monterade bort drygt en meter bord på Svarten.
Timo fortsatte tillpassningen av rodret och Andreas  frilade roderbeslagen.
Ulf och Mats fortsatte med väggmålningen.

Arbetsdag söndagen 12 november.
Fint arbetsväder; nollgradigt och uppehåll. Takrännan på båtskjulet var monterad.
Påbörjade arbetet med lagning av mastbetta på Klara Hedelin samt ämne till nytt roder Svarten.
Framsidan på Kruthuset målades.
Dagen avslutades med att James bjöd på sedvanliga våfflor. 

Arbetsdag söndagen 8 oktober.
Lätt regn hela dagen. Vi tog upp Svarten ( med 7 man och talja gick det lätt) och Väna. Täckning av alla båtar. Storökans motor vinterbehandlad.

Arbetsdag söndag 17 september.
Fortsatt upptagning. Klara Hedelin, Harald och Birgit kom upp med hjälp av block och talja.  Spolning  och rengörning. Tora och Klara Hedelin togs in i skjulet för mindre reparationer. Övriga småbåtar lades upp och ner.

Arbetsdag fredag 15 september.
Upptagning med förhinder. Elsäkringarna till kranen gick direkt. Kent bytte säkringar tre gånger innan vi fick igång kajkranen med ny kranskötare. Gustafva kom på plats vid Kruthuset.  När vi skulle flytta Storökan gick ett främre stödhjul på vagnen av. Med hjälp av trucken och säkring med domkraft kom Storökan på plats efter mycket trixande.  Efter lunch när vi skulle ta upp lilla motorsnipan Tora var kranen stendöd. Tora togs upp med hjälp av Kent med gaffeltrucken.  Lillemor drog vi upp via slipen vid bryggan.

Arbetsdag söndag 3 september.
Höstens första arbetsdag tillika säsongsavslutning  på Fjäderholmarna. Vi förberedde upptagningen med översyn av upptagningsvagnen samt avriggning och lossning av Storökans barlast.
Den donerade  2hk Evinruden provkördes, lite osäkert med kylningen.

Dagen avslutades med en gemensam måltid. Chatrine dukade som vanligt stilenligt till arbetslunchen.

Tjärat och Klart  11 juni.
 Långbåten Lillemor seglades ut på morgonen från Sickla Sluss. Fin medvindssegling i SV vind. Tyvärr kunde inte tändkulan startas pga trasigt bränslerör. I övrigt  mindre underhållsarbeten. Chatrine dukade upp för sedvanlig lunch.

Arbetsdag fredagen 19 maj.
Sommarvärrme , över 20 grader varmt. Vi sjösatte Harald och Klara Hedelin. De tog in mycket vatten. Klara Hedein med ny roddtoft.  Labbens hytt ströks en gång till och luckorna blev strukna. Riggning av Storökan och Gustafva.
Calle hade införskaffat en rovfågel på stång, förhoppningsvis skrämmer fågeln iväg fågelbesökare från bryggan.

Arbetsdag söndagen 18 december.
Fin mild vinterdag, vindstilla och sol.
Vi började byta nedre del av väggpanelen på baksidan av stora båtskjulet. Kaj arbetsledare.
Vi hann med 4 meter, återstår 14 meter. Även ny läckt samt rödfärgsmålning.
Bosse Gustafsson ny medlem i Arbetslaget.
 

2017

Arbetsdag söndagen 15 januari.
Solig dag , 5 minusgrader och vindstilla. Viken hade skinnat sig.
Vi fortsatte med väggpanelsbytet. Vi hann med 3 sektioner. Det blev ingen målning på grund av minusgrader.
Fredrik med kamrat Dan Wolgers tillverkade ny roddtoft till Klara Hedelin.
Det  hade blivit en del isfickor på några täckningar.
Calle tjäroljade Birgit och Väna.

Arbetsdag 12 februari
Solig och vindstilla dag, -2, men eftersom arbete är fattigmans tröja åkte snart jackorna av. Vi fortsatte med panelbyte. Nu återstår lockläkten och kompletterande målning. Ulf strök den nya panelen en första gång. Oljning/tjärning av Väna, Birgit och Storökan invändigt.
Lågt vatten och is vilket framgår av bild.

Arbetsdag 12 mars
Soligt  +6 vindstilla. Det blev matraster ute i solen.
James och Fredrik finjusterade toft till Klara Hedelin samt gjorde en ny aktertoft till Viktor.
Kaj och Timo renoverade båtvaggan till Södermans Storöka samt gjorde ny snebock till Gustafva.
Åke och Bosse vårrustasde Lillemor; skapning och oljning/tjärning.
Mats oljade Gustafva.

Arbetsdag söndagen 2 april.
Åter en solig arbetsdag. Kompletterande tjärning av Storökan och Gustafva. Bottenmålning av Storökan och Gustafva (denna gång med svart bottenfärg), bottenmålning av Lillemor. Tjärning av kofärjan Edsgarn. Hytt och skarndäck på Labben skrapades för målning nästa gång. De flesta täckningarna togs bort.
 

Arbetsdag fredagen 21 april.
Aprilväder med sol och några regnskurar. Mycket man- och kvinnokraftig arbetrsdag, 10 deltagare. Sjösättning av Storökan och Gustafva  med kran. Kent hjälpte till med att dra båtarna till kranen.  Gustafva läckte ganska mycket. Lillemor sjösattes vid rampen. Fortsatt arbete med väggrenoveringen ; målning och uppsättning av locklister.  Även målning av sjösideväggen av det andra skjulet. Slipning och oljning av Labbens ruff och skarndäck. Oljning av Tonfisken .

Arbetsdag lördagen 22 april.
Fortsatt sjösättning nu Väna och Birgit. Ann och Kaj slutförde väggrenoveringen. Bosse målade Labbens ruff och skarndäck.  Frerik började med vårrustningen av Lif.  Klara Hedelin, Harald och Tonfisken fick ytterliggare strykningar. Dagen avslutades merd att vi rodde över till Ängsholmen.  Vi inspekterade båtförvaringen och strandstädade östar delen av Ängsholmen. Full last tillbaka med Lillemor ca 10 sopsäckar.

Arbetsdag söndag 23 april.
Tillsyn och länspumpning av båtarna, all i princip täta utom Birgit. Allmän uppstädning och iordningställande inför säsongsöppningen lördag 29 april.