Det Digitala museet

Här planerar vi att utveckla en digital del av museet för att göra besöket mer aktivt. Fortsättning följer...