Vi arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem

Arbetslaget i Stockholm är en del av Föreningen Allmogebåtar. Föreningen är ideell och öppen för alla intresserade. Den har drygt 2000 medlemmar över hela Norden. Arbetet har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Arbetslaget i Stockholm har verksamhet och museum på Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift och medlemsblad. 

SENASTE Nytt I ArBEtslaget Stockholm på Fjäderholmarna

2020

En öppen Facebooksida om båtbyggeri före plastbåtseran.
Länk till sidan finns även på vår länksida.

Läs hela inlägget »

En blogg som studerar allmogebåtars konstruktion. Båtar från våra samlingar på Fjäderholmarna har undersökts och utgör en del av källorna.  Jeppe, Eva och Sjöfrökens konstruktion med huggna vindor bidrog till båtarnas goda seglingsegenskaper, men är idag ett sällsynt konstruktionssätt.
Länk till båtbyggarkonst finns även på vår länksida.

Läs hela inlägget »

Båtrenovering m.m. Läs mer och se bilder  på  verksamhetssidan.

Läs hela inlägget »

Årsmötet 2020 äger rum 8/12 2020 kl 19:00 enligt särskild kallelse. Det blir digitalt på valfri plats.

Läs hela inlägget »

Den 24 mars nominerade Sverige tillsammans med övriga nordiska länder nordiska klinkbåtstraditioner till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det är första gången som Sverige nominerar till listan och besked om klinkbåtstraditionerna kommer att upptas på listan eller inte beslutas i december 2021.
Läs mer...

Sammanhållande för ansökan till Unesco är norska Forbundet Kysten.
Läs mer...
 

Läs hela inlägget »

Bildspel 2019

I Galleriet har vi nu publicerat bildspelet för 2019. Välkommen att se glimtar och höjdpunkter ur arbetslagets verksamhet på Fjäderholmarna och i Stockholms skärgård 2019! Klicka här för länk.
 

Läs hela inlägget »

Föreningen

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening med drygt 2200 medlemmar I Norden.

Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar främst med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Annat viktigt arbete är dokumentation med foto och ritningar och publicering av artiklar om båtar. Levande båtmuseer med brukbara båtar vid bryggorna finns på Bassholmen (Västkusten, Uddevalla) och Fjäderholmarna (Ostkusten, Stockholm).

Föreningen ger ut en medlemstidskrift, TRÄBITEN, som kommer ut med fyra nummer per år.

I föreningen finns 17 arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, som arbetar lokalt med bevarande, underhåll och brukande av allmogebåtar. En del arbetslag renoverar och bygger nya allmogebåtar.

I Stockholm finns arbetslag på Fjäderholmarna, i Norrtälje och norra Roslagen.

Fjäderholmarna

Fjäderholmarna är en del av Nationalstadsparken och förvaltas sedan 1982 av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. På ön finns krogar och mat, hantverkare, teater, museum, gästhamn m.m. Ön är ett omtyckt utflyktsmål och trafikeras sommartid av flera rederier med täta avgångar från Stockholms centrala kajer. www.fjaderholmarna.se

Medlem i Arbetslaget

Välkommen som medlem i arbetslaget! Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse för allmogebåtar och skärgårdskultur. Medlemskapet i arbetslaget är kostnadsfritt, endast medlemskap i Föreningen Allmogebåtar behövs. Du erhåller då Träbiten fyra gånger per år. Ta kontakt med oss och du är välkommen!