Vi arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem

Arbetslaget i Stockholm är en del av Föreningen Allmogebåtar. Föreningen är ideell och öppen för alla intresserade. Den har drygt 2000 medlemmar över hela Norden. Arbetet har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Arbetslaget i Stockholm har verksamhet och museum på Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift och medlemsblad. 

SENASTE Nytt I ArBEtslaget Stockholm på Fjäderholmarna

2021

Upptagningsdag och höstens arbetsdagar, se kalender.
Höstmöte 23 november,  se kalender

Läs hela inlägget »

Arbetslaget har under sommaren deltagit i flera arrangemang runtom i skärgården. Storökan har gästat Söderöra och Rödlöga.  På vägen har Tranvik, Skeppholm m. fl. platser gästats. Lillemor har deltagit i Strömmingsrodden i Waxholm tillsammans med Storökan. I år med årparad och uppvisningssegling. Medlemmars båtar har reprensenterat Arbetslaget vid Träbåtsutflykten till Äpplarö och vid Sickla Slussdag. Vart vi kommit har vi blivit väl mottagna och uppskattade. Läs mer och se bilder från sommarens aktiviteter här.

Läs hela inlägget »

Bildspel 2020

Nu har bildspelet från verksamhetsåret 2020 kommit! Finns i Galleriet. Länk direkt till Galleriet.

Läs hela inlägget »

Föreningen

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening med drygt 2200 medlemmar I Norden.

Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar främst med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Annat viktigt arbete är dokumentation med foto och ritningar och publicering av artiklar om båtar. Levande båtmuseer med brukbara båtar vid bryggorna finns på Bassholmen (Västkusten, Uddevalla) och Fjäderholmarna (Ostkusten, Stockholm).

Föreningen ger ut en medlemstidskrift, TRÄBITEN, som kommer ut med fyra nummer per år.

I föreningen finns 17 arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, som arbetar lokalt med bevarande, underhåll och brukande av allmogebåtar. En del arbetslag renoverar och bygger nya allmogebåtar.

I Stockholm finns arbetslag på Fjäderholmarna, i Norrtälje och norra Roslagen.

Fjäderholmarna

Fjäderholmarna är en del av Nationalstadsparken och förvaltas sedan 1982 av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. På ön finns krogar och mat, hantverkare, teater, museum, gästhamn m.m. Ön är ett omtyckt utflyktsmål och trafikeras sommartid av flera rederier med täta avgångar från Stockholms centrala kajer. www.fjaderholmarna.se

Medlem i Arbetslaget

Välkommen som medlem i arbetslaget! Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse för allmogebåtar och skärgårdskultur. Medlemskapet i arbetslaget är kostnadsfritt, endast medlemskap i Föreningen Allmogebåtar behövs. Du erhåller då Träbiten fyra gånger per år. Ta kontakt med oss och du är välkommen!