Vi arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem

Arbetslaget i Stockholm är en del av Föreningen Allmogebåtar. Föreningen är ideell och öppen för alla intresserade. Den har drygt 1300 medlemmar över hela Norden. Arbetet har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Arbetslaget i Stockholm har verksamhet och museum på Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. TRÄBITEN är fram till 2023 Föreningen Allmogebåtars tidskrift och medlemsblad. 

Senaste nytt från arbetslaget Stockholm

2024 > 01

Fredrik Leijonhufvud är båtbyggare och sedan 2020 doktorand i hantverksvetenskap vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet. Fredrik håller nu på att bygga en replik på vår mellanöka Sjöfröken för att få underlag till sin doktorsavhandling. Följ hans landvinningar på bloggen Båtbyggarkonst.

Läs hela inlägget »

Skärgårdsbladet ges ut av Stockholms Läns Hembygdsförbund. I numret från november 2023 finns artiklar om klinkbåtstraditionen, allmogeseglingssäsongen i Stockholms skärgård 2023 och konst på Blidö.

 

Läs hela inlägget »

Här publicerar vi en utställning om den nordiska klinkbåtstraditionen gjord av de danska organisationerna Hån Herred Havbåde och Træskipssammanslutningen i Danmark och bearbetad till svenska av Föreningen Gösta Johanssons Varv i Kungsviken på Orust. Klicka på filen!

 

Läs hela inlägget »

Föreningen

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening med drygt 1300 medlemmar i Norden.

Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar främst med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Annat viktigt arbete är dokumentation med foto och ritningar och publicering av artiklar om båtar. Levande båtmuseer med brukbara båtar vid bryggorna finns på Bassholmen (Västkusten, Uddevalla) och Fjäderholmarna (Ostkusten, Stockholm).

Föreningen ger fram till 2023 ut en medlemstidskrift, TRÄBITEN, som kommer ut med fyra nummer per år. Äldre nummer finns till försäljning i mån av tillgång.

I föreningen finns 17 arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, som arbetar lokalt med bevarande, underhåll och brukande av allmogebåtar. En del arbetslag renoverar och bygger nya allmogebåtar.

I Stockholms närhet finns arbetslag på Fjäderholmarna, i Norrtälje och norra Roslagen.

Fjäderholmarna

Fjäderholmarna är en del av Nationalstadsparken och förvaltas sedan 1982 av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Verksamheten är öppen sommartid och på ön finns krogar och mat, hantverkare, teater, museum, gästhamn m.m. Ön är ett omtyckt utflyktsmål och trafikeras maj till september  av flera rederier med täta avgångar från Stockholms centrala kajer. www.fjaderholmarna.se

Medlem i Arbetslaget

Välkommen som medlem i arbetslaget! Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse för allmogebåtar och skärgårdskultur. Medlemsavgiften i arbetslaget är 100 kr. Vi erbjuder fria resor till Fjäderholmarna och flera spännande uppgifter, från att vara museivärd till att segla, renovera, bruka och underhålla båtar och samlingar.

Ta kontakt med oss och du är välkommen!