DEN Nordiska klinkbåtstraditionen- utställning

Här publicerar vi en utställning om den nordiska klinkbåtstraditionen gjord av de danska organisationerna Hån Herred Havbåde och Træskipssammanslutningen i Danmark och bearbetad till svenska av Föreningen Gösta Johanssons Varv i Kungsviken på Orust. Klicka på filen!