Tidskriften Träbiten

Föreningen Allmogebåtars tidskrift och medlemsblad Träbiten utkommer med sitt sista nummer i slutet av 2023.  Den  sammanlagda utgivningen uppgår då till 200 nummer om allmogebåtar och kustkulturen kring dem. Föreningen återkommer med hur medlemsinformation fortsatt ska spridas till medlemmarna.
Arbetslaget i Stockholms utskick påverkas inte, vi fortsätter som vanligt med mailutskick till våra registrerade medlemmar och information om våra aktiviteter här på hemsidan.