Båtbyggarkonst- En blogg om tolkning och rekonstruktion av båtar och båtbyggarhantverk

En blogg som studerar allmogebåtars konstruktion. Båtar från våra samlingar på Fjäderholmarna har undersökts och utgör en del av källorna.  Jeppe, Eva och Sjöfrökens konstruktion med huggna vindor bidrog till båtarnas goda seglingsegenskaper, men är idag ett sällsynt konstruktionssätt.
Länk till båtbyggarkonst finns även på vår länksida.