Båtar

Genom donationer har arbetslaget samlat ihop ett femtiotal båtar representativa för Stockholms skärgård från 1800-talets senare hälft och ca 100 år framåt. Några av dem sjösätts och brukas av arbetslagets medlemmar. andra förvaras på land och vissa visas i och utanför museet på Fjäderholmarna. Långbåtar, ökor, sumpar, ekor, skötbåtar och en piggjolle finns i samlingarna. Alla bruksbåtar och arbetsredskap för allmogen i Stockholms skärgård, var och en med sitt användningsområde. Flera har mätts upp och byggts nya replikor av. Det främsta exemplet är Storökan som Arbetslaget låtit nybygga 1996. Senast i raden är en replik av en mellanöka från Möja, ursprungligen byggd på 1860-talet beställd av två av arbetslagets medlemmar.  Sjösatt 2013.

Båtsamlingarna

Här visas de båtar arbetslaget har i sina samlingar på Fjäderholmarna. En del av samlingarna förvaras i magasin på Ängsholmen. Båtarna finns närmare presenterade i Träbiten nr 100.
Båtar med anknytning till arbetslaget finns också presenterade.

Båtar på fjäderholmarna

STORÖKAN
Inventarienummer: 1
Båttyp: Storöka
Mått (cm): 750x280
Byggd 1996, Per-Oskar och Hans Eriksson, Ingmarsö.  3 riggar;Gaffelsegel 30 kvm, Råsegel 21 kvm, 2 Sprisegel 20 kvm. Sprisegel används som regel. Furu, tjärad/oljad. Kopia av Södermans Storöka från 1882.
TB 100 nr: 117

SÖDERMANS STORÖKA
Inventarienummer: 2
Båttyp: Storöka
Mått (cm): 750x280

 Byggd 1882 av Erik Söderman, Söderöra. Gaffelsegel 30 kvm. Brukad av Elof Österberg, Rödlöga som transportbåt för kreatur, hö och ved. Båten är den ena avhittills två kända bevarade storökor från Stockholms skärgård. Förlaga till den kopia som FAB lät bygga 1996. Tidigare utställd på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Förbyggd botten till kravell utfört av Sjöhistoriska. Storöka utställd på Kulturhuset 1984 och på den flytande utställningen  "Människor och båtar i Norden" som gick från Kvarken till Färööarna 1998-99.
TB 100 nr: 116

LABBEN
Inventarienummer: 3
Båttyp: Motorskötbåt
Mått (cm): 690x250

Byggd 1955 Gräsö, okänd byggare. Furu. Utvändigt lackad ,oljad invändigt. Gråmålat skarndäck Vit ruff med grått tak. Motor 2 cyl Solo H82 8-10hk Tidigare ägare Thomas Krokstedt, Resarö. Ej sjösatt.
TB nr: 122

VÄNA
Inventarienummer: 4
Båttyp: Snipa
Mått (cm): 456x134

Byggd  ca 1930 vid Vänern. Furu. Utvändigt översta bordet och tofter gråmålat i övrigt tjärad. Mycket lättrodd, sprisegel 7 kvm. Ett av de första renoveringsobjekten för Arbetslaget då stävarna och fyra bordgångar byttes. Brukad till fiske i Waxholm
TB 100 nr: 127

JULIA
Inventarienummer: 53
Båttyp: Roddsump
Mått (cm): 480x152

Byggd 1938/39 av Hildor Hedein.
Krafig bordläggning-bruksbåt.
Låg länge på Hälsingeholmarna. Nisse Kulstam tog hand om den.
Hans-Inge Lundin, Långvik bytte köl och de två nedersta borden.
Calle Engström inköpte den till arbetslaget av Kalle Rydeback, Lådna.

KOFÄRJAN
Inventarienummer: 7
Båttyp: Kofärja
Mått (cm): 760x288

Byggd 1923 Hildor Hedelin, Svartsö. Furu,tjärad. Till båten finns landgång och staket för kreturtransport. Båten beställd av Fridolf Österman, Lådna som själv valde ut vrängerna till båten ur den egna ekskogen. Tidigare brukad på Lådna för vedtransporter, kreatur, hö och tunga transporter av byggnadsmatrial. Skänkt av Sven Öberg, Hjälmö
TB 100  nr:119

FRIDHEMMAREN
Inventarienummer: 8
Båttyp: Motorskötbåt
Mått (cm): 713x206

Byggd 1921 Hildor Hedelin, Svartsö. Furu, tjärad. Båten beställd av Erik "Fridhemmarn" Olsson. Användes ursprungligen för transporter, bl.a. griskultingar. Därefter brukad av familjen Åkerström, Ljusterö till fiske och transporter. Båten har fått de ursprungliga friborden höjda med en bordgång. Den från början installerade 5 hkr Pentamotorn ersattes senare med en 2cyl 10 hkr Penta. Båten är en typisk Vaxholmare. Skänkt av familjen Åkerström och Margit Nyman, Ljusterö En replika byggs av Skeppsholmens folkhögskola 2016.
TB 100  nr: 120

SJÖFRÖKEN
inventarienummer : 9
Båttyp: Mellanöka
Mått (cm) :  583x186  Gaffelsegel 15 kvm
Byggd ca1880, troligen Möja. Furu, huggna vindor. Översta bordgången utvändigt målad, gul, vit och blå. Invändigt oljad. Tidigare brukad av konstnären Harald Lindberg med familj, Rumshamn. Även brukad som fiske-och lotsbåt. Skänkt av Harald Lindbergs familj.
TB 100 nr: 114

 

ALMA
Inventarienummer : 10
Båttyp: Långbåt
Mått (cm): 597x156     Inköpt1985

Byggd 1898, Stegesunds Varv Vaxholm. Furu, tjärad. Sprisegel  2 master, 13 kvm. Långbåtarna användes för fiske och snabba transporter av fisk. I första hand transporterades strömming, varför båttypen kallas "Strömmingsjagare".
Alma nyttjades som fritidsbåt från 1940. Ny botten på 50-talet. De gamla vrängerna finns kvar, men kompletterade med basade spant
På 70-talet övertog Lars Johansson Alma som användes till tävlingar såsom Strömmingsrodden .  Mycket välseglande och lättrodd  Båtens längd mindre än vad som är vanligt för långbåtarna. Ägare: Kungliga Djurgårdsförvaltningen.
TB 100  nr: 112

BJÖRNHOLMAREN
Inventarienummer : 11
Båttyp: Sump
Mått (cm):
500x150

Byggd 1928 av Hildor Hedelin, Svartsö. Furu med köl och basade spant av ek. Tjärad. Beställd och brukad av Joel Berg. Båten har använts för fiske med nåt och kassar (ryssjor) i vattnen kring Björnholmen, öster om Ljusterö. Skänkt av Joel och Tore Berg.
TB 100  nr: 139

STRÖMMA
Inventarienummer : 12
Båttyp : Piggjolle

Mått (cm): 445x132

Byggd  ca 1890, Norra skärgården. Furu. Spikad bordläggning. Platt stäv och akter. Rundbottnad med kölplanka liggande innanför sambordet. Kallas även ökstock. Piggjollar användes som släpbåt till sandkilar och vedjakter. Strömma är den hittills enda bevarade piggjollen i Stockholms Skärgård. Användes som varvsbåt Högmarsö Varv. Brukad av Strömma Kanalbolaget på Badholmen, Vaxholm som roddbåt. Även utnyttjad som sillbord i resturangrörelse på Badholmen och av Åke Söderqvist på Waxholms Hotell.
TB 100  nr: 109

JEPPE
Inventarienummer : 13
Båttyp : Mellanöka

Mått (cm): 580x195

Skötöka byggd 1860, Harö. Hon användes till strömmingsfiske med skötar. Furu, tjärad. Sprisegel, 2 master. Brukad av Karl-Ivar "Jeppe"  Lindfors.
Jeppe berättar att en gång i december under kriget, skulle Jeppes far och två andra gubbar köpa julsprit. De seglade ut till tremilsgränsen där estniska skutor brukade liggaoch sälja smuggelsprit i plåtdunkar. Väret var hårt, så det låg inga skutor där. Vad skulle de göra? Det gick ju inte att komma hem utan sprit. De seglade över till Åland, ner över Finska viken till Estland, där sprit inhandlades. Under denna färd var Jeppe riggad med en mast med trekantstor och fock.  Återfärden gick bra och julen på Möja var räddad.
Detta vittnar om att båten var stabil och mycket sjöduglig. Båten grävdes sedermera fram ur ett dike på Möja av Sven-Erik Sihlberg och Lasse Mårtensson. En av två kända bevarade mellanökor från Stockholms skärgård. Båten skänkt av Karl-Ivar Lindfors, Möja.  Lasse Mårtensson och Ingvar Rudoff lät 2013 Skeppsholmens Folkhögskola bygga en kopia, döpt till Jeppelina. Under Arbetslagets kulturseglats 2016 besöktes Jeppes hemmahamn, Långvik på Möja.
TB 100 nr: 115

TORA
Inventarienummer : 14
Båttyp : Motorsnipa

Mått (cm): 474x151

Motor 2 hk Forsmotor, "Grästorpare". Motormodellen började tillverkas i mitten av 1920-talet av Bröderna Forsells Mekaniska Verkstad i Grästorp, därav namnet "Grästorparen". Det är en tvåtaktsmotor på 228 cc som utvecklar ca 2 hk. Den är utrustad med en sk. snarkförgasare. När SEM (AB Svenska Elektromagneter i Åmål) slutade tillverka magnetapparaterna 1972 fick motorn en engelsk magnetapparat av märket "Wipac". Tillverkningen av motorn flyttades till Norrköping 1978 och övertogs av J.H. Nords Maskin AB. Skänkt 2002 av Per Uddenberg som kom till Fjäderholmarna och lämnade Tora mot att han fick en båtbiljett in till Strömkajen.  Motorn renoverades 2015.

TONFISKEN
Inventarienummer: 15
Båttyp: Julle

Mått (cm): 465x187

Byggd 1920 troligen Stenungsund. Furu och ek, pinnad. Utvändigt lackad invändigt oljad. Tidigare brukad av Gösta Thulin, Lidingö.
Används som lekbåt vid muséet.
TB 100  nr: 124

NOTÖKAN
inventarienummer : 16
Båttyp : Notöka

Mått (cm): 538x178 Inköpt till Arbetslaget 1984

Byggd 1930 troligen Bröderna Berglund, Resarö. Furu, tjärad. Platt stäv och akter. Plan botten. Brukad på Ljusterö till fiske med not. Noten placerades på akterdäck. I båten finns en vinda för att dra in noten mot land. Inköpt 1984.
TB 100 nr: 118

AHLSVIK
inventarienummer : 17
Båttyp : Sump

Mått (cm): 480x145

Byggd ca 1940 Hildor Hedelin, Svartsö. Furu med köl och basade spant i ek. Lackad/oljad. Har haft motor. Två originalåror finns kvar. Sprisegel. Båten användes för fiske. Fisken förvarades i en sump i aktern. Båten skänkt av Ingvar Älvström, Ahlsvik.
TB 100 nr: 137

ALVAR
inventarienummer : 18
Båttyp : Metöka

Mått (cm): 330x106

Byggd på 1880-talet. Småland. Spikad bordläggning i al. Utvändigt grönmålad, invändigt oljad. Vid renovering har man använt sig av fur och nitat borden. Båten användes för ålfiske i grunda vatten. Renoverad och skänkt av Alvar Harrysson.
TB 100 nr: 129

VIKTOR
inventarienummer : 19
Båttyp : Lillöka

Mått (cm): 408x123

Byggd 1925 av Kalle "Kalle på Ön" Eriksson, Hummelmora Ljusterö. Furu, tjärad. Sprisegel. Båten beställd es av Viktor Lundberg, Gällnö. Han använde båten ända upp till 75 års ålder för fiske och transporter. Han rodde till Sanhamn och Vaxholm.  Sonsonen Harald Lundberg skänkte båten till FAB  1985Mycket lättrodd. Vid förlig vind sattes spriseglet.
TB 100 nr: 141

TORÖ
inventarienummer : 21
Båttyp : Stävöka

Mått (cm): 425X159

Byggd 1930 Torö. Furu, tjärad.  Brukad av Thomas Hellström, Stockholm. Liknar till formen en Utöbåt.  Hänger i tak, övre magasinet.
TB 100 nr: 102

HILDOR
inventarienummer : 22
Båttyp : Sump

Mått (cm): 475x152

Byggd 1920 Hildor Hedelin, Svartsö.  Furu med köl och basade spant av ek. Tjärad. En av de första sumparna byggda av Hedelin. Han lärde sig tekniken med basade spant genom att bygga livbåtar i USA. Arbetslaget renoverade 2016 Hildor med ett bordbyte.
TB 100 nr: 138

LILLEMOR
intentarienummer : 27
Båttyp : Långbåt
Mått cm : (677x169)
Byggd 1992 som elevarbete på Skeppsholmens Folkhögskola. Furu på ekspant. Tjärad/oljad- 2 master, sprisegel 13 kvm. Byggd efter förbild som finns på Vaxholms Hembyggsmuseum, Norrhamnen.  Arbetslaget har som tradition att deltaga med LILLEMOR i Strömmingsrodden, Vaxholm.
TB 100  nr: 110
 

EDSGARN
inventarienummer : 39
Båttyp: Kofärja

Mått (cm): 500x250

Byggd 1939 Gustavsönernas Snickerifabrik, Håknäs, Vätö. Snickeriet var en föregångare till Rosättra Varv. Användes förutom till djurtransporter även till andrar tunga tansporter, anlitad av Försvaret under 1940-talet. Ursprungligen ägd av Signe Mattson. Skänkt av Uffe Söderqvist 2014. Hämtad på Vätö av Arbetslaget 22 december 2014.

KLARA HEDELIN
Inventarienummer: 49
Båttyp: Roddsump
Mått (cm):482x147
Byggd på Svartsö. Tjärad. Utrustad med sprisegel. Tidigare hemmahamn Hemviken Gällnö. Båten skänkt 2014 av Ingvar Rudoff.

SVARTEN
Inventarienummer:28
Båttyp: Blekingeeka
Mått (cm) 456x158
Byggd 1930 i Småland. Ek, tjärad.Sprisegel med fock. Skänkt av Ingvar Rudoff.
TB 100  nr 134
..................................................................................................................................................................................................
 

FLATEKA
Inventarienummer: 50
Båttyp: Flateka
Mått(cm) 425x115
Båttypen har abvänds vid fågeljakt i grunda vikar.
Liknade båtar var till uthyrning till gäster på Stockholms Friluftsområden såsom Grinda, Nåttarö.
Denna båt är amatörmässigt renoverad.
Båten skänkt av Mats Berg

RANKA
Inventarienummer: 54
Båttypr: Lillöka
Mått(cm)  430x150
Byggd 1950 Westins Båtvarv, Mönsterås.
Kan ros av två man och kan senare förses med segel.
Skänkt 2024 av Martin Berntson

                       BÅTAR PÅ ÄNGSHOLMEN

HARALD
Inventarienummer: 5
Båttyp: Lillöka
Mått (cm):
410x129

Kopia av båt 19 Viktor Byggd åt Arbetslaget 1998. Medverkade 2016 i en dokumentärfilm om CJL Almkvist på SVT.
TB 100 nr: -

GUSTAF
inventarienummer: 25
Båttyp : Julle
Mått (cm) : 457x188

Byggd 1924 Bröderna Matisson, Svineviken Orust. Ekbåt. Pinnad Tjärad. Brukad av Gustaf Holgersson, Stockevik. Sprisegel och fock 9,5 kvm Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 123
 

NIKA
inventarienummer: 26
Båttyp: Snipa
Mått (cm) : 468x153

Byggd 1930, Henån. Tjärad. Sprisegel 7 kvm. Rank. Brukad som fritidsbåt av Kruckenberg. Sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 125

SAARA
inventarienummer: 29
Båttyp: Stävöka
Mått (cm) : 479x133


Byggd 1997 på Fjäderholmarna av Juha Heikkaefter förlaga båt 36 Roddöka från Lagnö. Furu,tjärad. Sjöduglig.
TB 100 nr: 108
 

ISBÅTEN
inventarienummer: 30
Båttyp: Isbåt
Mått (cm) ; 406x141

Byggd av "Kalle på Ön", Hummelmora.Båten har dubbla bottenskenor. Skolbarn drog båten över isen och rodde över ångbåtsrännan vid Örsö Ström, Ljusterö.
Sjöduglig. Magasinerad.

 

UTÖ
inventarienummer: 31
Båttyp: Sump
Mått (cm) : 509x169

Byggd 1940 Hildor Hedelin, Svartsö. Furu, tjärad. Sprisegel 8 kvm, Brukad till fiske vid Utö. Påbyggd en bordgång för att öka fribordshöjden. Båten har deltagit i Postrodden. Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100: 105

LILLGUSTAV
inventarienummer: 32
Båttyp: Sump
Mått (cm) : 490x156

Byggd ca 1925 av Gustav "LIll-Gustav" Andersson, Stavsudda. Båten fick hemmahamn Björkvik, Hjälmö. Båten roddees ofta till Möja under kriget; danskvällar. Det var ingen bränsletilldelning för nöjesresor. Givare Lennart Öberg, Hjälmö. Ingvar Rudoff rodde sumpen Gällnö-Fjäderholmarna i samband med överlämnandet.

 

LINNEA
inventarienummer: 33
Båttyp: Sump
Mått (cm) . 356x142

Byggd 1937 av Emamuel Pettersson, Sundäng, Yxlan. Furu, tjärad. Ovanligt liten roddsump. Brukad av Linnea Blomqvist, Rödlöga. Hon rodde till Norrtälje och Furusund. Skänkt av Hans och Birgitta Hallstedt. Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 101

SVARTA LASSE
inventarienummer: 34
Båttyp: Utöbåt
Mått (cm) : 498x160

Byggd 1917 av Viktor "Svarta Lasse" Larsson,Utö. Furu, tjärad. Brukad till fiske vid Ornö. Typisk roddbåt från trakten. Sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr : 104

 

WESTINS BÅT
inventarienummer: 35
Båttyp: Raköka
Mått (cm) : 435x140
Byggd 1935. Bröderna Westin,Mönsterås Småland
Ekbåt. Ut och invändigt tjärad.
Tidigare använd av familjen Westerberg, Saltsjöbaden som köpte båten 1954 för 475

Magasinerad
TB 100 nr: 130

 

RODDÖKA LAGNÖ
inventarienummer: 36
Båttyp: Stävöka
Mått (cm) : 479x133

Byggd 1930. Östra Lagnö. Furu, tjärad, Brukad vid fiske Värmdö. Förebild för Saara, båt 29. Magasinerad.
TB 100 nr: 107

 

RODDBÅT GRÅ
inventarienummer: 37
Båttyp: Stävöka
Mått (cm) : 447x140
Byggd troligen 1950. Vaxholm. Furu. In och utvändigt gråmålad
Brukad i Vaxholm


Magasinerad
TB 100 nr: 106
.

TROSABÅTEN
inventarienummer: 38
Båttyp: Fritidsbåt
Mått (cm) : 428x138

Byggd ca 1980 Trosa. Furu. Spantlös. Tjärad. Bermudasegel 7kvm. Segeljolle med centerbord. Magasinerad.
TB 100 nr: 133

 

WENNER
inventarienummer: 41
Båttyp: Långbåt
Mått (cm) : 687x195

Byggd ca 1880 Vaxholm Furu, tjärad. Haft motor. 2 master, sprisegel 12 kvm. Brukad av Wenner. Båten omnämnd i Zacke. Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 111

 

RODDBÅT
inventarienummer : 42
Båttyp: Stävöka
Mått (cm) : 452x145

Byggd ca 1930. Utö Furu, tjärad. Brukad av Sten Adolf Nilsson, Muskö. Sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 103

 

EVA
inventarienummer : 43
Båttyp. Segelöka
Mått (cm) : 483x159
Byggd ca 1890. Östra Langö. Furu, tjärad. Klinkbyggd med huggna vindor. Gaffelsegel, sedemera sprisegel 9 kvm. Brukad av Edward Jansson, Roslagsskeppare, Vetterhaga. Eva är en av få bevarade segelökor av mindre modell. Magasinerad.
TB 100 nr. 113

 

PEG II
 
inventarienummer : 46
Båttyp : Skeppsbåt
Mått (cm) : 398x142

Byggd ca 1920. Ekbåt.  loggertsegel 6kvm
Tjärad. Spetsgattad försedd med sump. Brukad vid fiske Vaxholm. Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 136

 

RINDÖ
inventarienummer : 47
Båttyp : Sump/Långbåt
Mått (cm) : 555x154

Haft motor

 

BROKNÄS
inventarienummer :48
Båttyp: Snipa
Mått (cm) : 550x176

Byggd ca 1940 Föglö Åland av Oskar Flodin. Furu, tjärad. Sprisegel, sump i mitten. Tidigare utrustad med en "Wikströmare". Tidigare ägd av Björn Greitz och Anders Ericsson. Båten försvann från vinteruppläggningsplatsen 1978 och var borta i 5 år. När båten återfanns 1982 skänktes båten av Björn och Anders till Arbetslaget. Åke Agger hade fått båten i gåva i början av 1980-talet ovetandes om dess tidigare öde och hade hand om båten. Ej sjöduglig. Magasinerad.
TB 100 nr: 111
 

Båtar MED ANKNYTNING TILL ARBETSLAGET

Flera medlemmar har egna allmogebåtar eller andra båtar som på något sätt har anknytning till verksamheten, men inte är en del av den egentliga samlingen.  Båtarna kan ibland ses tillsammans med dem vi har i våra samlingar då vi är ute och seglar eller deltar i olika arrangemang, varför vi tycker det kan vara intressant att presentera dem.

ELLINOR
Ägare :Mats Berg
Båttyp: Medllanöka
Mått(cm):580x220
Byggd 1970 Bröderna Eriksson, Ingmarsö.
Gaffelsegel och fock, 17kvm.  Motor: 9hk Yanmar diesel.
Ellinor har dragit sumpar för Arbetslaget räkning till roddarrangemang i mellanskärgården.
Tidigare ägare. Calle Engström

INGEBORG
Ägare: Mats Berg
Båttyp: Sump
Mått (cm) : 475x148
Byggd 1940-talet Hildor Hedelin, Svartsö.  Furu,tjärad. Ingeborg har deltagit i Sådrodden, Svinrodden och Lotsrodden. Används april-oktober dagligen som flytande roddmaskin för motion. Skänkt av Marianne och Sven Haverling, Svartsö.

 

PANSARKRYSSAREN
Ägare: Andreas Mårtensson
Båttyp: Hamnarbetsbåt
Mått (cm) : 870x270


Byggd 1975 av Lidwalls, Leksand. Varvsnummer 722. Stål. 65 hk Ford diesel. Beställdes som den första av 14 enheter av Försvarets Materielverk och har tjänstgjort som hamnbogserare och transportbåt vid Berga Örlogsbas och  Muskö till 1998 då båten såldes till nuvarande ägare. Utrustad med bogserkrok, wirewinsch och hydraulkran. Renoverad 2015 vid Tenövarvet. Används idag som bogser- och arbetsbåt. I föreningens verksamhet som bogserbåt och transportbåt samt stabsfartyg vid arbetslagets seglingar. Se också www.lidwallsbatar.se