ARBETSDAGAR 2019 och 2020

Söndagen  8 mars
Fin dag, vi kunde äta luch ute i lite solsken.
Ingemar och Timo fortsatte med Gustafva, bordläggning respektive toft. James färdigställde mastbettan till Väna.
Chatrine gråmålade Vänas durkar, tofter och relingslist. Svante fortsatte med oljning av Klara Hedelin och Tora.
Andreas och Mats justerade bryggan som flyttat sig lite i 100 cm högvatten.
Timo inventerade elverktygsförrådet för eventuell komplettering.
Andreas motrerade av fläns på Forsmotorn. Flänsen behövs till den "nya" Forsmotorn skänkt av Lillemor Liljeros.

Söndagen 2 februari.
En riktig "sommardag" med strålande sol och vindlä.
Plankorna in till skjulet på plats. Ingemar fortsatte med inpassningen bordreparation  på Gustafva.
Väna och Gustafva oljade invändigt. Ulf inventerade i muséet.
Hemfärd med Agantyr.

Söndagen 12 januari
Mildväder + 6. Bra arbetsväder "vinterns" första arbetsdag.
Ingemar fortsatte med bordreparationen på Gustafva. Timo sågade och hyvlade till ny toft.
Dubbel-Anders och nye medlemen Svante oljade Storökan invändigt.  Kaj rev de murkna gångplankorna in till skjulet. James passade in mastbetta på Klara Hedelin och Väna. Mats tittade på.
Hemfärd med Agantyr.

 

ARBETSDAGAR 2019

Söndagen 1 december
1: advent och årets sista arbetsdag. Minus 3 och lite solglimtar.
Ingemar finputsade uppfrästa hålet på Gustafvas bordläggning.
'James satte din ny förstärktning på Klara Hedelins mastbetta. Limning när det blir varmare.
Åke och James tog fram ett ämne till ny sitttoft Gustafva.
Ingemar bjöd på glögg.

Söndagen 10 november
Regn, 4 grader. Det gäller att arbeta för att hålla värmen, vilket vi lyckades med.  Täckning av fronten på Södermans Storöka, täckning av kofärjan . Snöskydd för gäddor och Jeppe.
Ingemar och Timo jobbade med skada på Gustafvas bordläggning. Ingemar fräste upp och sen högg de vidare med stämjärn.
James började med Klara Hedelins masttoft.
Kaj och Mats renoverade durkar på Södermans Storöka.
Avslutningsvis bjöd James taditionsenligt på våfflor.

Söndagen 6 oktober
Krispig morgon, men snart värmde solen. Täckte Fridhemmaren och Edsgarn och samtliga småbåter. Nu återstår endast kofärjan att vintertäcka med plåtar. Vi tittade på Gustavas torrrötskada och Ingemar tog ämne för att förbereda lusning.

Lördagen 21 september
Årets sista sommardag? Sol och varmt. Vi tog upp de två resterande båtarna Väna och Klara Hedelin.  Merparten av båtarna täckta eller vända. Motorerna vinterförvarade.

Fredagen 20 september
Upptagning av båtarna.  Fin solig dag som började bekymmersamt. Kranen fungerade ej. En ny elkabel visade sig ha felkopplade kontakter. Timo kunde åtgärda felet och vi kunde ta upp Storökan, Gustafva, Lillemor, Tora och Svarten med hjälp Kent och truck. Båtarna rengjorda. Fortsättning följer lördag 21 september

Söndagen 8 september
Säsongsavslutning på Fjäderholmarna. Vi förberedde inför upptagningen 20 september genom att masta av, ta ur ballasten och durkar. Toras motor monterades av. Dagen avslutadses med traditionsenlig lunch tillagad av Chatrine bestående av chevrepaj med rödbetor samt saffranspannpakakan.

Onsdagen 22 maj
Forsmotorn provkördes av Motor-Tommy. Trots ihärdigt skruvande gick den inte jämnt. Tommy tog med sig förgasare och tändappart till sin verkstad.
Svarten tätades och sjösattes. Verkar åtminstående tätare. Klara Hedelin tät.

Tisdagen 14 maj.
Riggning av Storökan. Nya fall och nytt tågvirke i blocken. Allt tillverkat av Ingemar. Premiärsegling i svaga till obefintliga  vindar på fjärden utanför Fjäderholmarna. Vi la durkar i båtarna, även Labben och Södermans Storöka.
I den senare behövs det några nya durkar. Klara Hedelin länsades-kanske tät.

Onsdagen 8 maj.
Kaj och Calle tillverkade ett mer lätthanterligt "sommartak" till tändkulan samt lagade Södermans mast..

Söndagen 5 maj.
Tändkulekurs under Andreas ledning. Fyra nyutbildade tändkuleförare.
Båtarna länsades. Svarten läcker och togs upp. Klara Hedelin sjösattes..

Lördagen 4 maj.
Säsongsöppning på Fjäderholmarna. Ulf och Anita på plats.

Söndag 28 april.
Frisk ostligg vind. Det hade varit omöjligt att sjösätta idag. Soligt men mycket kyligt.
Alla båtar i marvatten. Vi länspumpade Storökan, Tora, Lillemor och Väna men de läcker fortfarande.
Förtöjningarna försträktes. Klara Hedelin och Tonfisken oljades invändigt.
Resterande täckningar revs. Allmän uppstädning inför öppningen 4 maj..


Lördag 27 maj.
SJÖSÄTTNING.

Fint väder, soligt. Stor anslutning 10 medlemmar.
Vi sjösatte 6 båtar; Storökan, Gustafva, Lillemor, Tora, Väna och Svarten. Svarten speciellt roligt efter bordreparationen. Kent hjälpte till med trucken och Andreas drog båtarna på plats med Pansarkryssaren.
Kaj byggdse nytt virkesförråd på Kruthusets baksida.

Torsdagen 25 april.
Extra arbetsdag för att förbereda sjösättningen 27 april.
Täckningarna på de stora båtarna revs. Bottenmålning  av Väna, Tora och Svarten.
James tätade som vanligt Gustafva. Ingemar reparerade lekbåten Tonfiskens trappa och tofter.
Påbörjad uppsnyggning av Kruthuset och utanför.

Söndagen 14 april
Någon plusgrad, växlande molnighet.
Andreas och Åke började renovering av tändkulan. Utbyte av bränslerör. Åke kommer göra viss kompletterande lödning i stan på silversmedverkstaden.  Andreas gjorde stativ till bränsleta.
Storökan, Gustafva och Lillemor tjärades på utsidan och bottenmålades. Väna tjärades på utsidan.

Söndagen 10 mars
Vårvinterdag  Sol -1 ute och -3 inne. Startfika och lunch ute i solen.
Sista plåtarna på skjulet kom på plats  samt lite finputs.
Storökan , Gustafva och Lillemor oljades invändigt.
Vänas översta fribord samt dess durkar och tofter gråmålades med linoljefärg.
Avslutningsvis tillverkades en  beskådningstrapp till Södermans Storöka.
Hem med Agantyr som var nerlastat till översta plimsollmärket med turister, vi fick knappt plats.

Arbetsstyrkan på trappan till Södermans Storöka. Chatrine fotograf.

Söndagen 10 februari.
Vårväder  +4 och solglimtar. All snö efter förra veckans kraftiga snöfall borta.
Arbetet fortsatte med Södermans båtskjul. Takreglar kom på plats och sen plåtades det. I stort sett hela taket plåtat. Ulf inventerade varor och Väna oljades invändigt Hem med Agantyr.

Söndagen 13 januari.
Årets första arbetsdag. 4 grader kallt och vindstilla , ingen snö.
Stormen 2-3 januari med vind upp till 25m/sek var som tur var nordlig och vi kom att ligga i vindlä.
Täckningen på Fridhemmaren hade blåst av, men i övrigt var allt OK.
Arbetet fortsatte med båtskjulet. Alla tvärgående takreglar på plats samt några längsgående.
Vi sågade till fler takreglar av virke från rivna teatern.
Svarten och Tora oljades invändigt. Inventering av försäljningsartiklar

                                            2019