Seglingar och arrangemang sommaren 2021

Arbetslaget har under sommaren deltagit i flera arrangemang runtom i skärgården. Storökan har gästat Söderöra och Rödlöga.  På vägen har Tranvik, Skeppholm m. fl. platser gästats. Lillemor har deltagit i Strömmingsrodden i Waxholm tillsammans med Storökan. I år med årparad och uppvisningssegling. Medlemmars båtar har reprensenterat Arbetslaget vid Träbåtsutflykten till Äpplarö och vid Sickla Slussdag. Vart vi kommit har vi blivit väl mottagna och uppskattade. Läs mer och se bilder från sommarens aktiviteter här.