Arbetsdagar våren 2021

Nu finns arbetsdagarna till och med mars i inlagda kalendern. Notera dem redan nu! Vi publicerar fler arbetsdagar efter hand. Arbetslaget tillämpar strikt FHMs vid var tid gällande rekommendationer. Därför kan uppdateringar om verksamheten komma med kort varsel här på hemsidan. Håll utkik.