Årsmöte Arbetslaget Stockholm 2020

Årsmötet 2020 äger rum 8/12 2020 kl 19:00 enligt särskild kallelse. Det blir digitalt på valfri plats.