Fjäderholmarnas öppningsdag uppskjuten

Fjäderholmarna öppnar för allmänheten de 5 juni 2020. Orsaken är det rådande Coronaläget.