Kalendariet uppdaTerat med sommaraktiviteter

Kalendariet är nu uppdaterat med sommarens aktiviteter. Se till att uppdatera din egen kalender och delta. Det är både arbetslagets egna aktiviteter och externa arrangörers arrangemang som lagts upp. I den mån vi har information har vi länkat till den externa arrangören för mer detaljer om arrangemanget. Arbetslaget svarar bara för korrekt  information om sina egna aktiviteter, men vill ändå sprida information om allmogebåtsarrangemang till intresserade på detta sätt. Har du tips om fler aktiviteter med allmogebåtsanknytning, hör gärna av dig via mail på vår kontaktsida så lägger vi upp det i kalendern.