Arbetsdagar

Från och med 19 maj 2017 läggs ny aktivitet överst så slipper du scrolla till botten.

Arbetsdag torsdagen 19 april.
Extra arbetsdag för att få klart båtupptagningsvagnen.  Kaj och Åke monterade styranordningen. Vagen provdrogs med lämplig last. Chatrine vitströk översta bordet på Väna samt lagade Vänas aktertoft. James tätade på sedvanligt sätt Gustafva med Ettan. I övrigt förberedelser för sjösättning.
Varmt och soligt. 

Arbetsdag söndagen 8 april.
Vårvärme, vi kunde äta lunch ute.
Full aktivitet med fortsatt arbete med bordbyte Svarten. Bordet basades med linolja och värmepistol och sattes i spänn. Nytt roder till Svarten med nya roderbeslag tillverkade Smedjan Skeppsholmen.  Alla båtar bottenmålade och tjärade och klara för sjösättning 21 april.

Arbetsdag lördagen 10 mars.
Minus 3, dis och dimma.
Spantförstäckningar monterades på Svarten. Tillpassning av nya bordet påbörjades.  Bordet skall förhoppningsvis kunna pressas på plats utan basning.
Storökan, Gustafva och Lillemor oljades invändigt.
Fortsatt arbete med båtvagnen; bakhjulen låstes och styranordning för framhjulen påbörjades. 

Arbetsdag lördagen 10 februari.
På morgonen minusgrader, mitt på dagen noll. Tunt snötäcke.
Andreas kom med Pasarkryssaren från Vaxholm. Han fick ägna sig åt isbrytning för att komma in till bryggan.
Kaj, Åke och Andreas fortsatte med båtvagnen.
Ingemar och James tillverkade efter mallning ytterligare en spantförsträrkning och förberedde fastbultning av den första spantförsträrkningen.
Mats rensade våghål på Storökan med ny vinkelborr, skrapade och oljade under garneringen.

Arbetsdag lördagen 13 januari.
Nollgradigt , vindstilla, ingen snö.
Vi fortsatte med bordbyte på Svarten. Ytterligare en bit av bordet togs bort och ett spant började förstärkas. Nye medlemen Ingemar tillförde kunskap och färdighet.
Garneringen på Storökan togs bort med visst besvär. Behövligt; fukt i landen.
Andreas och Kaj tillverkade en ny båtupptagningsvagn.
Hemfärd med Agantyr. 

                      2018

Arbetsdag söndagen 10 december.
Nollgradigt och klart.
James och ny medlemen Per-Erik monterade bort drygt en meter bord på Svarten.
Timo fortsatte tillpassningen av rodret och Andreas  frilade roderbeslagen.
Ulf och Mats fortsatte med väggmålningen.

Arbetsdag söndagen 12 november.
Fint arbetsväder; nollgradigt och uppehåll. Takrännan på båtskjulet var monterad.
Påbörjade arbetet med lagning av mastbetta på Klara Hedelin samt ämne till nytt roder Svarten.
Framsidan på Kruthuset målades.
Dagen avslutades med att James bjöd på sedvanliga våfflor. 

Arbetsdag söndagen 8 oktober.
Lätt regn hela dagen. Vi tog upp Svarten ( med 7 man och talja gick det lätt) och Väna. Täckning av alla båtar. Storökans motor vinterbehandlad.

Arbetsdag söndag 17 september.
Fortsatt upptagning. Klara Hedelin, Harald och Birgit kom upp med hjälp av block och talja.  Spolning  och rengörning. Tora och Klara Hedelin togs in i skjulet för mindre reparationer. Övriga småbåtar lades upp och ner.

Arbetsdag fredag 15 september.
Upptagning med förhinder. Elsäkringarna till kranen gick direkt. Kent bytte säkringar tre gånger innan vi fick igång kajkranen med ny kranskötare. Gustafva kom på plats vid Kruthuset.  När vi skulle flytta Storökan gick ett främre stödhjul på vagnen av. Med hjälp av trucken och säkring med domkraft kom Storökan på plats efter mycket trixande.  Efter lunch när vi skulle ta upp lilla motorsnipan Tora var kranen stendöd. Tora togs upp med hjälp av Kent med gaffeltrucken.  Lillemor drog vi upp via slipen vid bryggan.

Arbetsdag söndag 3 september.
Höstens första arbetsdag tillika säsongsavslutning  på Fjäderholmarna. Vi förberedde upptagningen med översyn av upptagningsvagnen samt avriggning och lossning av Storökans barlast.
Den donerade  2hk Evinruden provkördes, lite osäkert med kylningen.

Dagen avslutades med en gemensam måltid. Chatrine dukade som vanligt stilenligt till arbetslunchen.

Tjärat och Klart  11 juni.
 Långbåten Lillemor seglades ut på morgonen från Sickla Sluss. Fin medvindssegling i SV vind. Tyvärr kunde inte tändkulan startas pga trasigt bränslerör. I övrigt  mindre underhållsarbeten. Chatrine dukade upp för sedvanlig lunch.

Arbetsdag fredagen 19 maj.
Sommarvärrme , över 20 grader varmt. Vi sjösatte Harald och Klara Hedelin. De tog in mycket vatten. Klara Hedein med ny roddtoft.  Labbens hytt ströks en gång till och luckorna blev strukna. Riggning av Storökan och Gustafva.
Calle hade införskaffat en rovfågel på stång, förhoppningsvis skrämmer fågeln iväg fågelbesökare från bryggan.

Arbetsdag söndagen 18 december.
Fin mild vinterdag, vindstilla och sol.
Vi började byta nedre del av väggpanelen på baksidan av stora båtskjulet. Kaj arbetsledare.
Vi hann med 4 meter, återstår 14 meter. Även ny läckt samt rödfärgsmålning.
Bosse Gustafsson ny medlem i Arbetslaget.
 

2017

Arbetsdag söndagen 15 januari.
Solig dag , 5 minusgrader och vindstilla. Viken hade skinnat sig.
Vi fortsatte med väggpanelsbytet. Vi hann med 3 sektioner. Det blev ingen målning på grund av minusgrader.
Fredrik med kamrat Dan Wolgers tillverkade ny roddtoft till Klara Hedelin.
Det  hade blivit en del isfickor på några täckningar.
Calle tjäroljade Birgit och Väna.

Arbetsdag 12 februari
Solig och vindstilla dag, -2, men eftersom arbete är fattigmans tröja åkte snart jackorna av. Vi fortsatte med panelbyte. Nu återstår lockläkten och kompletterande målning. Ulf strök den nya panelen en första gång. Oljning/tjärning av Väna, Birgit och Storökan invändigt.
Lågt vatten och is vilket framgår av bild.

Arbetsdag 12 mars
Soligt  +6 vindstilla. Det blev matraster ute i solen.
James och Fredrik finjusterade toft till Klara Hedelin samt gjorde en ny aktertoft till Viktor.
Kaj och Timo renoverade båtvaggan till Södermans Storöka samt gjorde ny snebock till Gustafva.
Åke och Bosse vårrustasde Lillemor; skapning och oljning/tjärning.
Mats oljade Gustafva.

Arbetsdag söndagen 2 april.
Åter en solig arbetsdag. Kompletterande tjärning av Storökan och Gustafva. Bottenmålning av Storökan och Gustafva (denna gång med svart bottenfärg), bottenmålning av Lillemor. Tjärning av kofärjan Edsgarn. Hytt och skarndäck på Labben skrapades för målning nästa gång. De flesta täckningarna togs bort.
 

Arbetsdag fredagen 21 april.
Aprilväder med sol och några regnskurar. Mycket man- och kvinnokraftig arbetrsdag, 10 deltagare. Sjösättning av Storökan och Gustafva  med kran. Kent hjälpte till med att dra båtarna till kranen.  Gustafva läckte ganska mycket. Lillemor sjösattes vid rampen. Fortsatt arbete med väggrenoveringen ; målning och uppsättning av locklister.  Även målning av sjösideväggen av det andra skjulet. Slipning och oljning av Labbens ruff och skarndäck. Oljning av Tonfisken .

Arbetsdag lördagen 22 april.
Fortsatt sjösättning nu Väna och Birgit. Ann och Kaj slutförde väggrenoveringen. Bosse målade Labbens ruff och skarndäck.  Frerik började med vårrustningen av Lif.  Klara Hedelin, Harald och Tonfisken fick ytterliggare strykningar. Dagen avslutades merd att vi rodde över till Ängsholmen.  Vi inspekterade båtförvaringen och strandstädade östar delen av Ängsholmen. Full last tillbaka med Lillemor ca 10 sopsäckar.

Arbetsdag söndag 23 april.
Tillsyn och länspumpning av båtarna, all i princip täta utom Birgit. Allmän uppstädning och iordningställande inför säsongsöppningen lördag 29 april.