Vi arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem

Arbetslaget i Stockholm är en del av Föreningen Allmogebåtar. Föreningen är ideell och öppen för alla intresserade. Den har drygt 2000 medlemmar över hela Norden. Arbetet har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Arbetslaget i Stockholm har verksamhet och museum på Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift och medlemsblad. 

Senaste nytt från arbetslaget Stockholm

2023

Idag 29 april öppnar Fjäderholmarna och Båtsamlingarna. Turbåtarna börjar sina regelbundna avgångar, restaurangerna är öppna och vi håller museet öppet på helgerna och efter förmåga. Utställningarna i Hylshuset och Lådhuset är alltid öppna, liksom vår Swishlåda med utvalda produkter från butiken, som tjärpastiller, tjärljus, tjärtvål och vykort. Båtarna ligger förtöjda vid bryggan. Missa inte öppningshelgerna, vi kör vår tändkula och det vimlar av erbjudanden på ön. Se mer här. Välkomna! 

Läs hela inlägget »

Säsongen på Fjäderholmarna kickstartar med en rad erbjudanden från alla verksamheter för hela familjen den 6-7 & 13-14 maj.

Vi kommer att köra vår tändkula då och då den 7 och 14 maj. Välkomna att jaga rökringar, lyssna till det karaktäristiska dunket och minnas gamla tider. Museet och utställningen har öppet. Båtarna ligger nyrustade i sjön, redo för nya seglatser.

Mer om alla arrangemangen på ön under helgerna hittar du på 
https://www.stromma.com/sv-se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/fjaderholmarna/
 http://www.stromma.com/
 https://www.facebook.com/strommastockholm
 https://www.instagram.com/strommastockholm/

P.S. Ön öppnar för säsongen redan den 29 april... D.S

Läs hela inlägget »

Föreningen

Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening med drygt 2200 medlemmar I Norden.

Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom dokumentation av båtar, fiske båtbyggeri och gammal skärgårdskultur. Föreningen arbetar främst med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Annat viktigt arbete är dokumentation med foto och ritningar och publicering av artiklar om båtar. Levande båtmuseer med brukbara båtar vid bryggorna finns på Bassholmen (Västkusten, Uddevalla) och Fjäderholmarna (Ostkusten, Stockholm).

Föreningen ger ut en medlemstidskrift, TRÄBITEN, som kommer ut med fyra nummer per år.

I föreningen finns 17 arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, som arbetar lokalt med bevarande, underhåll och brukande av allmogebåtar. En del arbetslag renoverar och bygger nya allmogebåtar.

I Stockholm finns arbetslag på Fjäderholmarna, i Norrtälje och norra Roslagen.

Fjäderholmarna

Fjäderholmarna är en del av Nationalstadsparken och förvaltas sedan 1982 av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. På ön finns krogar och mat, hantverkare, teater, museum, gästhamn m.m. Ön är ett omtyckt utflyktsmål och trafikeras sommartid av flera rederier med täta avgångar från Stockholms centrala kajer. www.fjaderholmarna.se

Medlem i Arbetslaget

Välkommen som medlem i arbetslaget! Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse för allmogebåtar och skärgårdskultur. Medlemskapet i arbetslaget är kostnadsfritt, endast medlemskap i Föreningen Allmogebåtar behövs. Du erhåller då Träbiten fyra gånger per år. Ta kontakt med oss och du är välkommen!